1. خانه
  2. بایگانی‌ها
اجازه پدر برای ازدواج دختر

ازدواج از منظر اسلام، یک امر مقدس شمرده شده است که برای استحکام بنیان جامعه و خانواده بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در این مورد محدودیت ها و شرایطی نیز تعیین شده ک...

دسته: 
مهریه چیست؟ و تحت چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟

به مجرد اینکه عقد نکاح میان زوجین خوانده شود، مرد متعهد به پرداخت مهریه ای است که از سوی دو طرف مورد توافق قرار گرفته و به صورت عندالمطالبه در زمه مرد است. مهریه مبلغی است که در ا...

فروش مال مشاع شامل چه شرایط و قوانینی است؟

قطعا خیل عظیمی از مراجعین به دادگاه ها را افرادی تشکیل می دهند که در تقسیم و تفکیک مال مشاع خود به مشکل برخورده اند. اختلافات مربوط به تقسیم ارث و میراث نیز تقریبا در این حوزه قرا...

دسته: 
تفاوتهای دادگاه بدوی و تجدیدنظر و آشنایی با فرایند تجدیدنظر

تا به حال مفاهیم دادگاه بدوی و تجدید نظر را شنیده‌اید؟ شاید بخواهید بدانید که هر کدام از آنها چه معنی دارند یا می‌خواهید تفاوتهای دادگاه بدوی و تجدید نظر را بدانید. در این مقال...

دسته: 
شهادت دروغ چه حکمی دارد و مجازات آن چیست؟

یکی از قوانین دادگاه های مدنی کشور در رابطه با دعواهای حقوقی، اثبات درستی حق مدعیان از طریق دلایل محکم ‌می باشد. یکی از این ادله ها شهادت و قسم دروغ بر علیه یک مدعی است. به اظهارا...

دسته: