1. خانه
  2. اجرت المثل
هزینه یا اجرت المثل نگهداری از پدر و مادر و پرستاری

در بسیاری از خانواده‎ها، وظیفه نگهداری از افراد سالخورده‌ای که به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نیستند، بر عهده فرزندان است. نگهداری از پدر و  مادر در دوران سالخوردگی، وظیفه...