1. خانه
  2. کیفری
وکیل رابطه نامشروع تبریز

به هر گونه رابطه زن و مرد نامحرم که خارج از عرف و حدود تعیین شده باشد رابطه نامشروع می‌گویند. نکته‌ای که در این زمینه لازم توجه است این است که رابطه نامشروع طیف گسترده‌ای از روا...

وکیل رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع با آشنایی با محاکم و مراجع مرتبط می تواند، حقوق موکلین خود را به بهترین شکل بگیرد. بر اساس آموزش های دینی و فرهنگی در کشور ما روابط در میان خانم‌ها و آقایان تع...

وکیل روابط نامشروع شیراز

وکیل روابط نامشروع شیراز در زمینه سرعت بخشیدن به روند پرونده اثبات رابطه نامشروع اهمیت بسیاری دارد. از گذشته تا به حال در کشور ما و برخی کشورهای دیگر داشتن روابط نامشروع جرم تلق...

حکم جلب چک برگشتی کیفری و حقوقی

در دنیای امروز معاملات زیادی در طول روز در حال انجام است و در این میان استفاده از چک به جای پول نقد کاربرد بیشتری دارد. استفاده از چک قوانین خاص خود را دارد و در صورت عدم رعایت این...

شهادت دروغ چه حکمی دارد و مجازات آن چیست؟

یکی از قوانین دادگاه های مدنی کشور در رابطه با دعواهای حقوقی، اثبات درستی حق مدعیان از طریق دلایل محکم ‌می باشد. یکی از این ادله ها شهادت و قسم دروغ بر علیه یک مدعی است. به اظهارا...

دسته: 
حاضر نشدن در دادگاه و شرایط آن | تبعات عدم حضور در جلسات چیست

بعد از ارائه دادخواست برای رسیدگی به یک شکایت به دادگاه و بررسی اولیه آن، زمانی برای رسیدگی به آن در حضور هر کدام از طرفین دادخواست انجام می‌شود. در هر دادخواست یک طرف دعوی متهم...