1. خانه
  2. قتل
  مشارکت در قتل | مجازات ها و شرایط اثبات مشارکت به چه صورت است

مفهوم مشارکت در قتل طیف وسیعی از معانی را در بر می‌گیرد به طوری که به هر نوع مداخله مادی و یا معنوی دو الی چند نفر در جریان قتل حتی بدون داشتن هرگونه همکاری مستقیم در وارد کردن صد...

دسته: