1. خانه
  2. حضانت
حضانت فرزند بعد از فوت پدر | آیا فرزندان از مادر جدا می شوند؟

حضانت فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است و تحت چه شرایطی حضانت به مادر یا دیگریتعلق می گیرد؟ یکی از دغدغه های افراد خانواده ی داغ دیده حضانت و نگهداری از فرزندان متوفی است. این مو...

حضانت فرزند دختر و شرایط اخذ آن

معمولا مساله‌ای است که پس از جدایی زن و مرد مطرح می‌شود. حضانت به معنی سرپرستی فرزندانی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند. حضانت فرزند تنها در بحث طلاق مطرح نمی‌شود و ممکن است...

همه چیز درباره حضانت فرزند پسر

وقتی یک رابطه تمام می‌شود، مسئولیت‌های والدین در قبال فرزندان همچنان ادامه می‌یابد. تقسیم مسئولیت‌های فرزندآوری پس از جدایی در یک توافقنامه تنظیم می‌شود. والدینی که حضانت ...

حضانت فرزند بر عهده چه کسی است؟

اگر والدین بعد از در مورد زندگی فرزندانشان توافق متقابل داشته باشند، مشکلی نیست. معمولاً سرپرستی قانونی در بسیاری از کشورها به طور خودکار به هر دو والدین می‌شود. اما در کشور ما...