1. خانه
  2. شرکت های تجاری
ثبت موسسه |ثبت انواع موسسه در کوتاه ترین زمان ممکن!

ثبت موسسه نیاز به چه مدارکی دارد و چگونه می توان در کمترین زمان موسسه خود را ثبت کرد؟ با توجه به نوع موسسه ای که می خواهید به ثبت برسانید مثل موسسه حقوقی، خیریه، فرهنگی، آموزشی و....

جزئیات مراحل ثبت تغییرات شرکت

پس از این که شرکتی به ثبت رسید ممکن است به دلایل مختلف شرکت تصمیم بگیرند که در نام شرکت، نوع فعالیت شرکت و موضوع آن، حق امضاء و برخی دیگر از مسائل مربوط به شرکت تغییراتی ایجاد نم...

وکیل ثبت اختراع

اختراع حاصل فکر و خلاقیت یک فرد است که به منظور رفع یک نیاز بوجود آمده است. فردی که محصولی جدید را اختراع می‌کند مخترع نامیده می‌شود. محصولی که اختراع می‌شود ممکن است مربوطه به...

حاضر نشدن در دادگاه و شرایط آن | تبعات عدم حضور در جلسات چیست

بعد از ارائه دادخواست برای رسیدگی به یک شکایت به دادگاه و بررسی اولیه آن، زمانی برای رسیدگی به آن در حضور هر کدام از طرفین دادخواست انجام می‌شود. در هر دادخواست یک طرف دعوی متهم...