1. خانه
  2. ارث و میراث
انحصار وراثت سپرده بانکی

فوت یک عزیز علاوه بر اینکه بسیار ناراحت‌کننده و دردناک است، فرایندی حقوقی به نام انحصار وراثت را نیز به دنبال دارد. انحصار وراثت به این معنی است که وراث فرد و سهم هر یک از آن‌ها...

انحصار وراثت خودرو

یکی از مسائل مهمی که پس از فوت فرد مطرح می‌شود انحصار وراثت است. انحصار وراثت به معنای روند حقوقی تعیین تکلیف و تقسیم اموال منقول و غیرمنقول فرد فوت‌شده است که برای ان...

هزینه انحصار وراثت

مرگ عزیزان، فارغ از اینکه موجب غم و اندوه بسیار اطرافیان می‌شود می‌تواند موجب ایجاد یکی از چالش‌های حقوقی به نام انحصار وراثت شود. انحصار وراثت به زبان ساده به معنای تقسیم امو...

دادخواست انحصار وراثت

مدیریت امور یک عزیز در هنگام مرگ او هرگز آسان نیست و انحصار وراثت یکی از مواردی است که در این زمان لازم است با آن سر و کار داشته باشید. انحصار وراثت فرایندی است که پس از مرگ یک فرد...

انحصار وراثت چیست؟

یکی از دغدغه‌های افراد بعد از مرگ یک عزیز، روند انحصار وراثت است. در انحصار وراثت مشخص می‌شود که اموال فرد متوفی در میان چه کسانی باید تقسیم شود و هر کس چقدر از اموال سهم دارد. د...

مراحل انحصار وراثت با حضور مشاور حقوقی خوب چگونه است؟

مرگ یکی از وقایعی است که امور مالی و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. اکثر افراد اطلاعات زیادی در مورد گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه و مراحل انحصار وراثت ندارند. وقتی عزیزی از دن...