1. خانه
  2. بایگانی‌ها
همه چیز درباره حضانت فرزند پسر

وقتی یک رابطه تمام می‌شود، مسئولیت‌های والدین در قبال فرزندان همچنان ادامه می‌یابد. تقسیم مسئولیت‌های فرزندآوری پس از جدایی در یک توافقنامه تنظیم می‌شود. والدینی که حضانت ...