1. خانه
  2. معنی رای
از وکلای با تجربه پرس و جو کنید

برای یافتن راه حل صحیح

در این بخش می‌توانید سوال حقوقی خود را برای وکلای مشاوره حقوقی ارسال کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها پاسخ دهند.

فرم سلامت

معنی رای

نام: تاریخ ایجاد سوال: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

من‌از کسی شاکی ام اون طرف رفته به رای اعتراض کرده بعد رای نوشته ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل امده به استناد بند الف ماده ۴۵۵ دادنامه تجدید خواسته را تایید واستوار مینماید که رای قطعی است ینی چی؟ یعنی به نفع من ا

پاسخ دهید