1. خانه
  2. دلیل غیر موجه برای طلاق
از وکلای با تجربه پرس و جو کنید

برای یافتن راه حل صحیح

در این بخش می‌توانید سوال حقوقی خود را برای وکلای مشاوره حقوقی ارسال کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها پاسخ دهند.

فرم سلامت

دلیل غیر موجه برای طلاق

نام: 4785 تاریخ ایجاد سوال: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

با سلامدر خصوص سامانه تصمیم. طلاق از جانبه زوجهاگر زوج برای جلسات مشاوره حضور پیدا نکند. و مشاور گواهی عدم سازش صادر کند. با این گواهی حکم طلاق صادر میشود؟زوجه دلیل موجه برای طلاق ندارد . صرفا میگوید کراهت دارم

پاسخ دهید