1. خانه
  2. شروط ضمن عقد
از وکلای با تجربه پرس و جو کنید

برای یافتن راه حل صحیح

در این بخش می‌توانید سوال حقوقی خود را برای وکلای مشاوره حقوقی ارسال کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آنها پاسخ دهند.

فرم سلامت

شروط ضمن عقد

نام: 15222 تاریخ ایجاد سوال: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

آیا میتوان هنگام عقد شرط ضمن عقد بخشش نفقه را گذاشت ؟ یعنی شرط گذاشت که زن به هیچ عنوان نفقه خود را طلب نکند یعنی تماما آن را ببخشد ؟ آیا در صورت بستن چنین شرطی بعد عقد می تواند طلب نفقه کند ؟
آیا میتوان هنگام عقد شرط کرد که زن مجانی و بدون اجرت خانه داری و بچه داری کند ؟؟
آیا میتوان هنگام عقد شرط کرد که زن به هیچ عنوان مهریه خود را طلب نکرده و همه را ببخشد ؟؟
کدام یک از موارد زیر را میتوان شرط ضمن عقد کرد ؟
شرط بخشش نفقه
شرط بخشش مهریه
شرط بخشش اجرت المثل ( خانه داری و بچه داری رایگان )

پاسخ دهید